"Open Minds'

(tijd) - Van 15 april tot 25 juni pakken het museum van hedendaagse kunst en het museum voor schone kunsten in Gent opnieuw uit met een controversiële tentoonstelling : "Open Minds (Gesloten Circuits)'. De bezoekers zullen worden gekonfronteerd met kunst uit de 20ste eeuw, in dialoog met twee polen buiten de kunst : met de volkomen autentieke wereld van geesteszieken enerzijds en de pure vormenkultus van de akademie anderzijds.