Open Monumentendag in teken van landschap

(tijd) - De klemtoon op de komende Open Monumentendag ligt dit jaar op de relaties tussen het bouwkundig erfgoed, de cultuurlandschappen en de archeologische sites. Ook een bos of een park kan een monument zijn. De titel van deze Open Monumentendag, die op zondag 12 september voor de 16de keer in Vlaanderen plaatsheeft, verwijst daarnaar: 'Van nature, een monument'.