Open Skies' in Ottawa opent dialoog over hereniging Duitsland

OTTAWA/BONN/WARSCHAU (afp/reuter) - De Verenigde Staten en de Sovjetunie hebben op de konferentie van Navo- en Warschaupaktlanden Open Skies in Ottawa een akkoord gesloten over wederzijdse troepenvermindering in Centraal-Europa. De twee grootmachten kwamen ook overeen om samen met de twee Duitslanden, Frankrijk en Groot- Brittannië rond de tafel te gaan zitten over een hereniging van Duitsland. Polen heeft gisteren aangekondigd bij deze besprekingen betrokken te willen worden, maar Bonn wees deze eis reeds af.