Advertentie
Advertentie

Open tuinen in Leuven

Op zondag 23 juni organiseert Leuven samen met Unizo en de architectenkamer Vlaams-Brabant een openstadstuinendag onder het motto Wonen met zicht op groen. Op die dag laten inwoners van de binnenstad de tuin of het terras zien die hun woning opfleurt. Een aantal van die tuinen werd geselecteerd in het kader van een wedstrijd voor stadstuintjes. Verder zijn er drie stadswandelingen uitgestippeld die de bezoeker langs mooie, waardevolle binnentuinen en parkjes voert. Al deze wandelingen starten in de kruidtuin. Daarnaast zijn er rondleidingen in de kruidtuin zelf. Verder zijn er enkele lezingen. Op woensdag 19 juni om 20 uur is er een voordracht over gevelbegroeiing. Op 23 juni om 10u is er een ontbijtlezing over ecologische stadstuinen. Alle activiteiten hebben plaats in de orangerie van de kruidtuin. We weten waarom stadsverlaters verhuizen naar de meer landelijke en meer groene randgemeenten, zegt de Leuvense schepen Jaak Brepoels. Toen we enkele jaren geleden peilden naar de verhuismotieven, was het ontbreken van een tuin er een van. Ontevredenheid omdat het gezin tuin, koer of terras moet ontberen, omdat de stadstuin niet groot genoeg was of omdat men een echte tuin wil in plaats van een koer of terras, speelde mee bij zes verhuizers op tien. Meer dan de helft van de huishoudens die een woning in de stad verliet, vond dat er onvoldoende openbaar groen en speelruimte in haar vroegere woonbuurt aanwezig was. Eén derde van de huishoudens zou wel in de stad willen (blijven) wonen indien er meer openbaar groen en speelruimte zou zijn. Het spreekt voor zichzelf dat vooral kinderrijke gezinnen daarvoor gevoelig zijn. Het ontbreken van openbaar groen en speelruimte in de stad is ook een reden om in de stad zelf te verhuizen, zodat men wat dichter bij een park of in een groenere straat komt te wonen. Bovendien geven groene plekken, schaduwrijke bomenrijen, bloem- en plantenrijke tuinen en parkjes zuurstof aan de stad en zijn ze dus belangrijk voor het stedelijk ecosysteem. Elk streepje groen levert daar zijn bijdrage toe.Een huisvestingsbeleid omvat dan ook meer dan het bouwen van sociale en andere woongelegenheden, vervolgt Brepoels. Een beleid dat de oorzaken van stadsvlucht wil aanpakken, moet de woonkwaliteit en de leefbaarheid van een straat, buurt of wijk ten goede komen door tegelijk in te grijpen in de verkeersinfrastructuur en door de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen. Park- en groenruimten binnen loopafstand zijn daarbij essentieel.Ook tijdens dit weekend houdt de Provinciale tuinbouwschool De Wijnpers (Mechelsevest 72 in Leuven) op zaterdag en zondag van 13 tot 20 uur haar opendeurdag.