Advertentie
Advertentie

OPENBAAR AMB - MINISTERIES

Sektorieel akkoord voor ambtenaren ministeries en parastatalen (tijd) - Minister Langendries van Openbaar Ambt en de reprezentatieve vakorganizaties ondertekenden gisteren het sektorieel akkoord voor het personeel van de ministeries en parastatalen. Een dergelijk akkoord werd sedert 1974 niet meer ondertekend. Het slaat op 110.000 ambtenaren. Het is niet toepasselijk op de 33.000 ambtenaren van financiën aan wie eerder reeds een vormingspremie toegekend werd. Het akkoord behelst een premie van 1.200 fr. bruto per maand. Tweetalige ambtenaren ontvangen bovendien een tweetaligheidspremie van 500 tot 1.000 fr. per maand, naargelang hun niveau. Tenslotte wordt de verplichte aanwerving van 2 procent RVA-stagiairs opgeheven.