Openbaarheid van bestuur moet kloof tussen burger en politiek verder dichten

(tijd) - Vanaf begin volgend jaar steekt het beleid in onze gemeenten in een nieuw kleedje. Niet alleen hebben de gemeenteraden een andere samenstelling, op 1 januari 1995 treedt de wet op openbaarheid van bestuur in werking. Op een aantal uitzonderingen na, stelt deze wet iedereen in staat bestuursdokumenten te raadplegen, of er afschriften van te vragen. De inzage van de burger in overheidsdokumenten past in de ruimere idee om hem meer te laten participeren in de politiek. Vraag is of inderdaad een deel van de kloof tussen burger en politiek wordt gedicht. Bij de laatste wijziging van de grondwet voerde het parlement het grondwettelijk recht in op de openbaarheid van bestuur. Dat treedt in werking op 1 januari volgend jaar. Belangrijk is het zelfuitvoerend karakter van de bepaling. Indien de wetgever talmt of in gebreke blijft, kan de burger zich rechtstreeks op de grondwet beroepen.