Openbaarheid van bestuur

(belga) - De kommissie voor binnenlandse aangelegenheden van de Vlaamse Raad heeft gisteren na amendering unaniem een ontwerp van dekreet goedgekeurd met betrekking "tot de openbaarheid van de bestuursdokumenten'. Het ontwerp voorziet vooreerst in een zogenaamde "passieve openbaarheid', het recht van de burger om in bepaalde omstandigheden informatie op te vragen. Bovendien regelt het ontwerp van dekreet de "aktieve openbaarheid' van bestuur. Bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en bij elke publiekrechtelijke Vlaamse instelling wordt een informatieambtenaar aangeduid. Hij moet de burgers voorlichten over het gevoerde beleid en over specifieke beslissingen die op hen betrekking hebben.