Openbare omroep VRT blijft volledig in overheidshanden

BRUSSEL (tijd) - De openbare omroep wordt omgevormd tot een naamloze vennootschap van publiek recht, waarvan de aandelen volledig in handen van de Vlaamse Gemeenschap blijven. De naam van de omroep wordt veranderd van BRTN (Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen) in VRT (Vlaamse Radio en Televisie). De Vlaamse regering besliste dat dinsdag.Het princiepsakkoord dat de Vlaamse regering sloot, gaat uit van de tekst die de raad van bestuur van de openbare omroep op 16 september goedkeurde.