Openingstijden winkels wordenniet verruimd

(tijd) - De openingstijden van winkels worden niet verruimd en de zondagsrust wordt niet afgeschaft. Dat staat in een wetsontwerp van Sabine Laruelle (MR), de federale minister van Middenstand. Het wetsontwerp kwam tot stand na meer dan twee jaar gebakkelei. Het beoogt vooral een vereenvoudiging van de wet op de openingstijden. De zelfstandigen reageren positief, Premier Guy Verhofstadt (VLD) noemt het dossier nog niet rijp.