Openluchttentoonstellingen

Beelden in Schildehof is slechts een van de vele openluchttentoonstellingen die deze zomer plaatshebben. Het toenemende aanbod aan openluchttentoonstellingen is een opvallende tendens in het hedendaagse kunst- en tuingebeuren. Naast de jaarlijkse, traditioneel en klassiek geworden zomeractiviteiten zoals de Poeziezomer in het West-Vlaamse Watou, is er een groeiende interesse voor kunst in de publieke ruimte. Soms gaat het om grootschalige projecten, zoals de Beaufort-triennale aan de Belgische Kust, maar meestal om eerder kleinschalige initiatieven.