Operatie 'charme' bij Gemeentekrediet

BRUSSEL (tijd) - De algemene aandeelhoudersvergadering van het Gemeentekrediet kende een rustig verloop. De raad van bestuur poogde duidelijk een opening te maken naar de aandeelhouders om hun toekomstperspectief zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten. Dat bleek uit het concreet voorstel om een contactgroep op te richten om de aandeelhouders te informeren over de stand van zaken in de alliantie met Crédit Local de France.De aandeelhoudersvergadering begon met een uitgebreide demostratie van de stemmachines die de aandeelhouders ter beschikking hadden. Uiteindelijk hadden die dingen een beperkt nut. Zowel ondervoorzitter van de raad van bestuur Tony van Parys als directievoorzitter François Narmon beklemtoonden in hun toespraak het belang van het Gemeentekrediet voor de lokale besturen. Die besturen krijgen overigens 700 miljoen frank aan dividenden uitgekeerd, 22 procent meer dan vorig jaar. Bovendien een 'superristorno\} van 350 miljoen frank en nog eens 'een marge' van 1 miljard frank op de kredieten. Die marge, ontstaan uit het her-negociëren van kredieten, loopt op tot 4 miljard frank in 2.000.