Advertentie
Advertentie

Opgeruimde media

Op de Europese aandelenmarkt heerste afgelopen week per saldo een opgeruimde stemming. De index van de Bank Brussel Lambert die 32 sectoren overkoepelt, steeg met 2,2 procent. Trouwens, slechts 6 van de 32 sectoren gaven een daling te zien. En van de zowat 300 aandelen die in de BBL-index opgenomen zijn, waren er amper 7 die met meer dan 5 procent zakten.Winnaars waren er daarentegen in overvloed. De sector media won liefst 11,6 procent wegens aanhoudende geruchten over fusies en allianties. Canal+, British Sky, Reuters en VNU klommen tussen 10 en 20 procent hoger. De fusiegesprekken tussen KPN en Telefonica zorgden dan weer voor opwinding in de telecomsector. In de sector telecom-geïntegreerde operatoren (plus 0,8 procent) schoot Olivetti de hoofdvogel af, met een stijging van 15 procent, wonnen Telefonica en KNP elk een 8 procent, maar zakte British Telecom met 7 procent uit vrees van een downgrading. De overige telecomsectoren deden het overigens nog beter. Telecom-datatransport klom 7,5 procent hoger en telecom-uitrusting 6 procent, onder aanvoering van Alcatel dat erg fraaie winstcijfers bekendmaakte. Bij de software kwam Baan helemaal in zijn blootje te staan. De opeenstapeling van problemen deed de koers van dit steraandeel van weleer nogmaals met 37 procent zakken, tot onder zijn introductiepeil van 1995. Lernout & Hauspie won echter 12 procent, en uiteindelijk steeg de sectorindex van de software met 4,1 procent.De sectoren die een daling te zien gaven, zijn echt niet het vernoemen waard. Idem voor de individuele aandelen, afgezien dan van de zeldzame individuele dalers zoals Baan en British Telecom die we al citeerden.