Opheffing onschendbaarheid Van Rossem

(belga) - De kommissie voor de vervolgingen van de kamer zal aan de plenaire raad voorstellen de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Pierre Van Rossem op te heffen. Oud-minister Mark Eyskens heeft een klacht ingediend tegen Van Rossem wegens laster en eerroof. Van Rossem heeft zware beschuldigingen tegen Eyskens in verband met overheidssteun aan Beaulieu. De libertijn gaat overigens akkoord met de opheffing van zijn onschendbaarheid. De onschendbaarheid van Pierre Chevalier (VLD) wordt niet opgeheven aangezien het parket-generaal hier niet langer op aandringt.