Opiniepeilingen als prognose zijn gedoemd om te mislukken

LEUVEN (tijd) - 'Vandaag geeft men de VLD ongeveer 29 procent en de CVP zo'n 24 procent, maar gezien de foutenmarge kan het evengoed andersom als er nu verkiezingen gehouden worden' , verklaarde professor Jaak Billiet van de afdeling Sociologische Teorie en Metoden van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KU Leuven twee maanden geleden in het weekblad Knack. 'Tot mijn spijt krijg ik opnieuw gelijk. De 'ommekeer' tussen VLD en CVP is echter zo groot dat men niet alleen rekening moet houden met de statistische fout, maar ook met de mogelijkheid dat er iets verkeerd is aan de metode van die opiniepeilingen', stelt de hoogleraar in een gesprek - ná de verkiezingen- met onze redaktie. 'Ik zou nooit zelf willen meewerken aan de organizatie van een opiniepeiling als prognose voor een verkiezingsuitslag', zegt Jaak Billiet onomwonden. De marges van verschuiving zijn over het algemeen te klein om er iets zinnigs over te zeggen met een redelijke zekerheid. Dat weet men nu stilaan voldoende uit ervaringen in binnen- en buitenland. Op 24 november 1991 heeft men de spectaculaire opmars van het Vlaams Blok niet kunnen voorspellen.