Opleiding apoteekassistenten

(tijd) - De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gaat in samenwerking met de federatie van socialistische koöperatieven Febecoop een opleiding organizeren voor apoteekassistenten. Daartoe werd gisteren een protokol ondertekend. Febecoop waarborgt de aanwerving van ongeveer 15 apoteekassistenten. Het samenwerkingsprotokol is het zeventiende dat wordt afgesloten tussen de Vlaamse overheid en het Vlaamse bedrijfsleven. De financiering gebeurt door de werkgevers, al of niet via het Tewerkstellingsfonds. Dat fonds wordt gespijsd door een werkgeversbijdrage van 0,25 procent. Met de opbrengst worden opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen gefinancierd.