Opleidingscheque gratis voor kortgeschoolden

(tijd) - Kortgeschoolde Vlaamse werknemers, die geen diploma van het hoger secundair onderwijs hebben, hoeven vanaf volgende maand niet meer te betalen voor opleidingscheques. Dat heeft de Vlaamse regering gisteren beslist, op haar eerste vergadering na het zomerreces.