Advertentie
Advertentie

Opleidingscijfers zitten sterk in de lift

In januari 1999 stelde het VEV het dossier 'Op weg naar meer permanente vorming' voor. Eén van de vaststellingen van de analyse was dat Vlaanderen en de Vlaamse bedrijven enerzijds (op basis van het beschikbare internationaal-vergelijkende materiaal) een achterstand kennen inzake vorming van personeel, maar dat er anderzijds ook een behoorlijke groei zit in de cijfers voor vorming over de jaren negentig. Recente cijfers tonen aan dat deze groei niet is stopgezet. Integendeel. Uit onlangs gepubliceerde indicatoren kan men afleiden dat het belang bij bedrijven en hun medewerkers sterk toeneemt.