Opleidingspremies worden sneller uitbetaald

(tijd) - Vanaf 1 juli zullen werkgevers, die deelnemen aan opleidingsprojekten voor laaggeschoolde en langdurig werklozen, sneller uitbetaald worden. De Vlaamse regering heeft dit beslist op voorstel van minister van arbeid Leona Detiège. Onder het huidige systeem worden de opleidingpremies laattijdig uitgekeerd en is het nooit echt zeker is of voor opleidingsprojekten een premie zal worden toegekend. Het nieuwe besluit voorziet voor de opleidingspremies een systeem van maandelijkse voorschotten waardoor de laattijdige betaling wegvalt. De premies zullen overigens niet meer forfaitair worden berekend, maar maximaal 20 procent bedragen van de uitgekeerde loonpremie van de Gesko-opleiders (gesubsidieerd kontraktuelen).