Opleving Limburgse industrie

(tijd) - De Limburgse ekonomie sloot 1993 af met een heropleving, stelt de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg. Na de terugval van de voorbije maanden lijkt de globale bruto indicator zich opnieuw te herstellen. De evolutie manifesteert zich echter niet in alle sektoren in Limburg: de industriële aktiviteit kende een spectaculaire ontwikkeling en ook de bouwsektor noteerde in december een herstel. De bedrijvigheid van de handel daarentegen vertoonde een duidelijke terugval. De globale afgevlakte konjunktuurkurve van Limburg doet wel nog steeds een licht ekonomisch herstel vermoeden.