Oplossing in de maak bij Picanol

IEPER (belga) - Er is een oplossing in de maak voor het sociaal konflikt bij het weefgetouwenbedrijf Picanol Ieper. De direktie heeft gisteren aangekondigd dat zij bij het ministerie van tewerkstelling en arbeid een aanvraag zal indienen om erkend te worden als bedrijf in moeilijkheden, zodat voor het overtallige personeel een gunstige afvloeiingsregeling kan worden uitgewerkt. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan het personeel. In haar jongste voorstel voorziet de direktie dat, zo het ministerie de aanvraag inwilligt, 92 arbeiders en 38 bedienden met brugpensioen kunnen gaan.