Oplossing Russische schuld moet komen van IMF

(van onze korrespondent) MOSKOU (tijd) - De weigering van de Klub van Parijs Rusland verder uitstel van schuldaflossing te verlenen, maakt Rusland opnieuw tot de arme man tijdens de IMF-bijeenkomst in Washington. Stoutjesdijk, de vertegenwoordiger van de Wereldbank in Moskou, acht het onwaarschijnlijk dat IMF en Rusland al in Washington overeenstemming bereiken over de hervormingsstrategie: "IMF en Rusland zullen waarschijnlijk pas in oktober een akkoord bereiken, waarop het schuldenprobleem opnieuw kan worden bekeken.'