Advertentie
Advertentie

Oplossing vergunningenbouw gsm-antennes

(tijd) Een interkabinettenwerkgroep van de federale overheid en de gewesten bereikte een akkoord over de problematiek van de bouwvergunningen voor gsm-antennes. Daardoor zou het afleveren van dergelijke vergunningen opnieuw op gang moeten komen. De mobiele operatoren, die hadden gedreigd met juridische stappen bij het uitblijven van een oplossing, reageren behoedzaam.De federale overheid vaardigde in april een koninklijk besluit uit over de stralingsnorm voor gsm-antennes. De gewesten eisten daarop een conformiteitsattest alvorens vergunningen voor dergelijke antennes af te leveren, maar het KB voorzag niet in een procedure daarvoor. Dat leidde tot een stopzetting van de uitreiking van vergunningen, zeker in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is er intussen enige beterschap.Proximus, Mobistar en KPN Orange hadden vorige maand in een zeldzaam gezamenlijk initiatief gedreigd met processen tegen de overheden als er tegen 20 december geen oplossing zou zijn. Dat versnelde de onderhandelingen tussen de diverse kabinetten dermate dat er gisteren een akkoord uit de bus kwam.Dat akkoord behelst dat er geen attest nodig is, als uit het dossier van de operator blijkt dat de blootstelling van de omgeving aan zon antenne minder dan de helft van de opgelegde norm bedraagt. De meerderheid van de antennes is in dat geval, zo wordt gezegd op een van de betrokken kabinetten. Het akkoord wordt vandaag in de vorm van een aanvullend KB voorgelegd aan het overlegcomité federale overheid-gewesten en vervolgens aan de federale ministerraad. Daarna moet het naar de Raad van State.De operatoren willen eerst teksten zien en bestuderen alvorens te reageren. Het is onduidelijk of zij genoegen zullen nemen met het nieuwe KB en het engagement van de gewesten om de vergunningen te deblokkeren. Het venijn zit soms in de staart, zegt een betrokkene. BB