Oplossing voor laatste twee schepen Boelwerf

(belga/tijd) - Er is een oplossing voor de laatste twee schepen die nog op de failliete Boelwerf in Temse liggen, de gastanker Kemira en de kabellegger Navigator. Als alles volgens plan verloopt, kan de verkoop van de schepen ongeveer 1,4 miljard frank opleveren, zegt curator Jozef Dauwe. Volgens hem zal de verkoop de nettoschuld van Boelwerf met minstens 1,2 miljard frank verminderen. De totale schuld van de werf is berekend op 3,3 miljard.De Kemira Gas werd besteld door de NV Hol-Chem VI, waarin CMB via Exmar voor 70 procent participeert. De rest is in handen van het Finse Hol-Chem. De opdrachtgever verbrak het contract in april omdat de bezetting van de werf en de onderhandelingen over de sociale enveloppe te lang aansleepten. De onderhandelingen met de curatoren hebben nu tot een compromis geleid, twee jaar na de opdracht tot de bouw van het schip. Het compromis werd dinsdag bezegeld door de Rechtbank van Koophandel van Sint-Niklaas. Hol-Chem betaalt zo'n 400 miljoen frank aan de curatoren en wordt eigenaar van de onafgewerkte tanker. Volgens Dauwe staat het verkoopbedrag pas vast als alles rond is, maar 400 miljoen zal zowat 'het gemiddelde zijn'. Als de werf bv. materiaal uit voorraad levert voor de afwerking, kan het prijskaartje nog wat aandikken.