Oplossing voor rol makelaars bij Belfox

(tijd) - De wissel- en depositomakelaars kunnen voortaan aktief worden op Belfox indien ze optreden als mandataris van een public order member (POM). Dit werd beslist op een vergadering bij Belfox, aldus Hans Maertens van Finacor. Deze voorlopige oplossing zal van kracht blijven tot september of oktober, want dan zullen de huidige koninklijke besluiten worden gewijzigd om de makelaars een definitief, aangepast statuut te geven.