Opluchting aan de top, verdriet in de middenmoot

Er is een opvallend verschil in interpretatie bij de professionelen in Wall Street, als men hen een jaar na de feiten, over de gebeurtenissen op 19 oktober vorig jaar ondervraagt. Dat aksentverschil lijkt rechtstreeks in de pas te lopen met de positie van de betrokkenen in de struktuur van de makelaarsbedrijven. Mensen aan de top hebben de neiging de dingen nogal bedaard te bekijken. Men is natuurlijk geschrokken van de crash, daar niet van, en vooral dan van de nabijheid van een ware financiële ineenstorting. Tegelijkertijd is men opgelucht dat de strukturen van de meeste grote makelaarsondernemingen de schok zonder noemenswaardige korte-termijn-schade hebben kunnen opvangen.