Advertentie
Advertentie

Opname in ziekenhuis is geen vrije dienst in de EU

(tijd) - Een ziekenhuisopname in een ander EU-land valt niet onder het vrij verkeer van diensten. Ziekenfondsen mogen hun verzekerden verplichten om toestemming te vragen voor een geneeskundige behandeling in het buitenland. Zo luidt het verstrekkend advies dat de advokaat-generaal van het EU-Hof van Justitie gisteren velde.Volgens de advokaat-generaal van het Luxemburgse Hof is zon voorafgaandelijke toestemming van het ziekenfonds nodig om het financieel evenwicht in het systeem van medische zorgverstrekking te handhaven en een gelijkwaardige toegang voor iedereen te garanderen tot verzorging door artsen en in ziekenhuizen. De uitspraak kwam er na prejudiciële vragen uit Nederland over de weigering van enkele ziekenfondsen om patiënten die een behandeling in het buitenland ondergingen zonder toestemming, te vergoeden. KV