Opnamestop BijzondereJeugdzorg Oost-Vlaanderen

(tijd) - De Bijzondere Jeugdbijstand in Oost-Vlaanderen voert volgende week een opnamestop in. Met de actie willen 47 Oost-Vlaamse instellingen duidelijk maken dat het water hen aan de lippen staat. Ze nemen het niet dat er in de begroting van volgend jaar geen extra geld voor de bijzondere jeugdzorg is gereserveerd. In de bijzondere jeugdzorg worden jaarlijks zo'n 7.000 jongeren die in een problematische opvoedingssituatie verkeren, opgevangen. Ze worden er naartoe geleid door een comite voor Bijzondere Jeugdzorg (vrijwillig) of door de jeugdrechtbank (vrijwillig). De sector bestaat uit residentiele voorzieningen, zoals de begeleidingstehuizen en de observatiecentra. Er zijn ook de dagcentra en de diensten die ambulant hulp verlenen, zoals de diensten begeleid zelfstandig wonen. In juni voerde de sector al actie voor het kabinet van de Vlaamse minister-president, Bart Somers. Ze eiste een verhoging van de jaarlijkse werkingsmiddelen met minstens vijf miljoen euro. De werkingssubsidies kunnen de werkingskosten niet meer dekken. Tussen 1997 en 2001 steeg de subsidiering jaarlijks met 1,79 procent, de reele kosten met 7,5 procent. Voorstellen 'De onderhandelingen met de Vlaamse minister van Welzijn, Adelheid Byttebier, lopen tergend traag en leverden nog geen resultaat op. In de begroting van volgend jaar krijgt de bijzondere jeugdbijstand geen extra geld toegewezen. We aanvaarden dit niet en voeren daarom volgende week een opnamestop in', deelde Kamiel Janssens namens het Oost-Vlaamse Overlegplatform voor Bijzondere Jeugdbijstand mee. Het overlegplatform is eveneens van plan om minister Byttebier maandag een lege doos te overhandigen. In een reactie zei minister Byttebier dat zij het overleg met de sector niet vertraagt. 'Er is afgesproken met de koepelorganisaties dat zij me voorstellen gingen overhandigen. Ze hebben dit nog altijd niet gedaan.' IdV