Opnieuw Gouden Klomp

(tijd) - De Gouden klomp is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een Belgische of Luxemburgse onderneming die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op de Nederlandse markt. Het initiatief voort de prijs gaat uit van de Belgisch-Luxemburgse kamer voor koophandel voor Nederland (Beluned). De Gouden Klomp wordt uitgereikt in november 1989. Bij haar selektie houdt de jury vooral rekening met blijken van initiatief, aanpassings- en doorzettingsvermogen en originaliteit in aanpak. Bij de beoordeling wordt zowel aan ondernemingsgeest als aan omzet aandacht besteed. Bedrijven van elke grootte en uit elke bedrijfstak komen voor de prijs in aanmerking.