Opnieuw kleine renteverlaging in Duitsland en België

(tijd) - Zowel de Duitse Bundesbank als de Nationale Bank van België (NBB) duwden gisteren hun korte rente met 5 basispunten naar beneden. Op de secundaire markt bleef de lange rente opwaarts gericht, wat o.m. de G-Bank ertoe aanzette enkele commerciële tarieven te verhogen.De Bundesbank zette gisteren haar beleid van stapsgewijze renteverlagingen verder door haar reporente, waarmee zij de geldmarktrente beïnvloed, met 5 basispunten terug te schroeven tot 5,05 procent. Waarnemers merkten echter onmiddellijk op dat niet moet gerekend worden op een snelle verlaging van de officiële Duitse tarieven, het disconto en de Lombardrente.