Opnieuw stakingsdreiging op luchthaven Zaventem

(tijd) - De kans bestaat dat er eerstdaags weer akties gevoerd worden door de verkeersleiders van de nationale luchthaven Zaventem of dat ander personeel van de Regie der Luchtwegen het werk neerlegt. De RLW-direktie zit in de onderhandelingen, die maar blijven aanslepen, geprangd tussen de eisen van het gilde van de verkeersleiders en de erkende vakbonden.De schokakties die de verkeersleiders voerden in februari dreigen zich binnenkort te herhalen. Sindsdien werd een aantal vergaderingen belegd waarbij de problemen al begonnen met de lijst van de aanwezigen: de vakbonden willen niet aan tafel met het gilde. ACOD en CVCC staan op hun privileges en willen ondehandelen over al het personeel van de Regie. Het gilde van de verkeersleiders wil prioriteit voor zijn eisen.