Opofferen EU-commissielid is 'brol'

(tijd) - Eind dit jaar start de Europese Unie een nieuwe regeringsconferentie om de EU-instellingen aan te passen aan de komende uitbreiding. Op de laatste verdragswijziging in Amsterdam bleven drie institutionele aanpassingen onopgelost: het aantal EU-commissieleden, het gewicht van de stemmen op de EU-raad en de al dan niet uitbreiding van beslissingen waarover bij meerderheid, in plaats van unanimiteit, gestemd kan worden.