Oppositie en vakbonden in het geweer tegen uitvoering politiehervorming

(tijd) - De meeste politievakbonden en de oppositiepartijen die het Octopus-akkoord ondertekenden, drijven de druk op de regering op. Met betogingen en open brieven willen ze die terug laten komen op de wijze waarop ze de politiehervorming op het terrein doorvoert. De kans dat ook deze hervorming inzet wordt van de kiesstrijd, wordt bijzonder groot.Deze voormiddag bespreekt de federale ministerraad opnieuw KB's die betrekking hebben op de politiehervorming. Het belangrijkste KB legt de structuur en de bevoegdheden vast van de directie van de federale politie. Maar op hetzelfde moment organiseren de vier oppositiepartijen die destijds het Octopus-akkoord ondertekenden (VLD, VU, PRL, FDF) een persconferentie waarop ze zullen uithalen naar het regeringsbeleid. Premier Dehaene kreeg donderdagavond al een brief waarin de vier hun bedenkingen op een rij zetten. Deze avond betogen vakbonden dan weer in Gent tegen het sociale luik van de hervorming. Normaal zou tegen 10 mei een protocolakkoord ondertekend moeten worden door minister Van den Bossche en de vakbonden. Het is nu al zo goed als zeker dat een aantal handtekeningen zal onderbreken.