Advertentie
Advertentie

Oppositie geeft begroting 1996 onvoldoende

(tijd/belga) - Vandaag moet de Kamer het regeringsontwerp voor de begroting van 1996 goedkeuren. Gisteren werd in het halfrond uitgebreid over het voorliggende ontwerp gediscussieerd. De oppositiepartijen gaven de regering een onvoldoende. Er is te veel op korte termijn gedacht en belangrijke structurele problemen krijgen te weinig aandacht, luidde de kritiek.Voor de belangrijke sociaal-economische problemen -de werkgelegenheid, het investeringsklimaat, de arbeidskosten, de dalende binnenlandse consumptie- brengt deze begroting absoluut geen oplossingen. Alle grote debatten zijn uitgesteld. Dehaene zelf is blijkbaar niet tevreden over het werkstuk. Waarom kondigt hij nu anders aan dat een werkgroep aan het werk wordt gezet om stimuli te bedenken voor risicodragende investeringen, en waarom wil hij anders opnieuw gaan overleggen met de sociaal-economische partners? VLD-begrotingsspecialist Rik Daems trok in zijn analyse fel van leer. Dit (gebrek aan) beleid zal zelfs de toetreding van België tot de EMU in het gedrang brengen, zo voorspelde hij .