Advertentie
Advertentie

Oppositie hekelt CVP-houding over EU-stemrecht

BRUSSEL (tijd) - Minister-president Luc van den Brande (CVP) zei dinsdag op interpellaties in het Vlaams Parlement dat een grondwetswijziging nodig is voor de invoering van het EU-stemrecht. Johan de Roo zei dat zijn CVP-fractie achter de voorwaarden blijft staan die het Vlaams Parlement eerder aan het EU-stemrecht heeft verbonden. Maar beide CVP-tenoren lieten ook verstaan dat er tussen droom en daad, wetten en praktische bezwaren in de weg staan.De oppositie haalde dinsdag in het Vlaams Parlement zwaar uit naar federaal premier Dehaene, die het gemeentelijk EU-stemrecht bij gewone meerderheid wil invoeren als er geen tweederde meerderheid voor een grondwetswijziging wordt gevonden. 'Het is onaanvaardbaar dat de eerste minister kan zeggen: de grondwet je m'en fou', zei VU-fractieleider Paul van Grembergen. Ook de VLD, Agalev en het Vlaams Blok bekritiseerden Dehaene. De VU dreigde er gisteren mee het Verdrag van Amsterdam niet te zullen goedkeuren. De VLD wil een belangenconflict inroepen.