Advertentie
Advertentie

Oppositie: hogere wedde voor burgemeesters na decumul

(tijd) - Zowel VLD, VU als Agalev vinden de weddeverhoging voor de burgemeesters enkel aanvaardbaar, als dit gekoppeld wordt aan een cumulverbod met een parlementair mandaat. De gemeentelijke secretarissen gunnen hun burgemeesters de opslag. Ze waarschuwen er wel voor dat zij en niet de burgemeesters de 'lokale overheidsmanagers' zijn.Toen vorige week woensdag na de Senaat ook de kamercommissie voor Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel voor de weddeverhoging van de burgemeesters goedkeurde, maakte dat vooral de groenen boos. Tegenover een voltijdse wedde moet een voltijdse inzet staan, zei. Agalev-fractieleider Tavernier. Hij vond het daarom onaanvaardbaar dat niet tegelijk de stap gezet was naar een cumulverbod tussen een parlementair mandaat en een schepen- of burgemeestersambt. Het wetsvoorstel beperkt zich tot een financiële ontrading, omdat het parlementair inkomen van een 'cumulard' afgetopt wordt.