Advertentie
Advertentie

Oppositie Japan wil halvering staatsschuld

TOKYO (reuters/bloomberg) - De oppositie in de Japanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Lagerhuis, presenteerde donderdag een ambitieus plan om de enorme staatsschuld van Japan binnen tien jaar te halveren. Vooral besparingen op overheidsinvesteringen in de infrastructuur moeten de staatsschuld in één decennium terugbrengen van bijna 120 procent van het bruto nationaal product (BBP) tot ongeveer 60 procent van het BBP.