Oppositie kritisch over lokaal migrantenstemrecht

(tijd) - De beslissing van de CVP om met een 'open' grondwetswijziging de deur op een kier te zetten voor de toekenning van gemeentelijk stemrecht aan migranten (tegen 2006), stuitte gisteren op afwijzende reacties bij de oppositie. Alleen de groenen spraken zich uit voor migrantenstemrecht. Voor de aanpassing van de grondwet is een tweederde meerderheid nodig in het parlement. De VLD is niet bereid een 'open' wijziging van grondwetsartikel 8 te steunen, die het later mogelijk moet maken met een gewone meerderheid in het parlement gemeentelijk stemrecht toe te kennen aan migranten. Het partijbestuur van de CVP sprak zich eerder deze week uit voor zo'n grondwetswijziging en zette daarmee de deur op een kier om ten vroegste bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 lokaal migrantenstemrecht in te voeren.