Oppositie: ontwerp basisonderwijs bestendigt verzuiling

BRUSSEL (tijd) - De oppositie in het Vlaams Parlement kant zich tegen het ontwerpdecreet op het basisonderwijs. De VLD, Agalev en de Volksunie hebben woensdag op een gezamenlijke persconferentie hun kritiek toegelicht op het 'compromis' dat door minister van Onderwijs Luc van den Bossche en de onderwijsnetten is uitgewerkt. De oppositie neemt het niet dat in het decreet de verzuiling van het basisonderwijs wordt bestendigd.De VLD, Agalev en de VU hebben gisteren hun bezwaren op het ontwerpdecreet op het basisonderwijs toegelicht, in afwachting van een advies van de Raad van State over hun amendementen. Dat het decreet in de coulissen, zonder parlementair debat, tot stand is gekomen tussen minister van Onderwijs Luc van den Bossche en de onderwijskoepels zit de oppositie hoog. Concreet kant ze zich tegen de invulling van het begrip vrijekeuzescholen, tegen de voorgestelde financiering van het basisonderwijs en tegen de onbeperkte mogelijkheid om leerlingen te weigeren.