Oppositie vraagt hoorzitting met top Hoog Comité van Toezicht

(tijd) - De oppositie drong woensdag in de kamercommissie Ambtenarenzaken aan op hoorzittingen met de top van het Hoog Comité van Toezicht. Ze vinden dat er klaarheid moet komen over de beschuldigingen van administrateur Vermeulen en ex-commissaris Depret over dysfuncties bij het Hoog Comité. Minister van Ambtenarenzaken Flahaut (PS) zei dat hij zal reageren zodra hij het rapport van het Comité P over het Hoog Comité heeft. Deze maand nog zal Flahaut een wetsontwerp over het Hoog Comité voorleggen aan de ministerraad.Hugo Olaerts (VU), Gerolf Annemans (Vlaams Blok) en Willy Cortois (VLD) vroegen zich af waarom noch Flahaut noch Dehaene de beschuldigingen van Vermeulen en Depret over politieke sabotage bij het Hoog Comité van Toezicht niet wil verifiëren. 'Het is de verantwoordelijkheid van minister Flahaut, de regering en alle regeringspartijen klaarheid te brengen', aldus Cortois. De oppositie drong er op aan dat de top van het Hoog Comité in het parlement gehoord zou worden. Commissievoorzitter Janssens (PS) legt de vraag vandaag voor aan de conferentie van voorzitters.