Oppositie wil partijvoorzitters naar commissie-Staatshervorming halen

BRUSSEL (tijd) - Johan Sauwens (VU), de voorzitter van de commissie-Staatshervorming van het Vlaams Parlement, wil begin volgend jaar de voorzitters van de Vlaamse partijen bij de bespreking van de 'Schrikkelnota' over de verdere staatshervorming betrekken. Hij kan daarvoor rekenen op de steun van de VLD en het Vlaams Blok. CVP, SP en Agalev zijn tegen het voorstel. De partijvoorzitters naar de commissie-Staatshervorming halen, zou een abdicatie van het parlement zijn, zeggen ze.De commissie bespreekt al ruim een jaar de 'Schrikkelnota' waarin de Vlaamse regering knelpunten van de staatshervorming aangeeft en voorstellen doet voor de verdere staatshervorming. Op verzoek van de VLD en het Vlaams Blok wisselden de commissieleden gisteren van gedachten over de te volgen strategie. 'Wij moeten niet alleen spreken over de bijkomende bevoegdheden die wij willen, maar ook over de weg die wij moeten volgen om waar te maken wat wij hier bespreken', verduidelijkte VLD-fractieleider André Denys.