Oprichtersfamilie Van Malderen verzilvert familiebelang in Ontex

(tijd) - Met de verkoop van het belang van de Ontex-oprichtersfamilie Van Malderen aan de Britse durfkapitalist Candover, komt opnieuw een Belgisch bedrijf in buitenlandse handen. De reden voor de verkoop van de luierfabrikant Ontex is de financiering van de verdere groei. Met de intrede van Candover wordt die voor pakweg tien jaar verzekerd. Dat is de gemiddelde termijn waarna durfkapitalisten zelf hun investering verzilveren.