Oprichting alimentatiefondsop lange baan geschoven

(tijd/belga) - De paarse regering heeft om budgettaire redenen beslist de oprichting van een alimentatiefonds tot 1 september 2004 uit te stellen. Het fonds moet in de plaats van de OCMW's voorschotten uitkeren aan echtgenoten als hun ex na een echtscheiding weigert de onderhoudsgelden te betalen. In het nieuwe systeem konden meer mensen hogere voorschotten ontvangen.