Advertentie
Advertentie

Oprichting BTC lijkt geen haalbare kaart meer

(tijd) - De oprichting van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), die moet instaan voor de uitvoering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, lijkt in deze legislatuur geen haalbare kaart meer. De liberalen filibusteren met succes, mede omdat een aarzelende meerderheid het vaak laat afweten. Bovendien botst staatssecretaris Moreels (CVP) steeds op juridische bezwaren. Moreels wacht nu bang af of Europees commissaris Karel van Miert zijn fiat zal geven.Het is een lange lijdensweg voor staatssecretaris Moreels. Eind vorig jaar stemde de regering in met de creatie van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), die de uitvoerende taken van het ABOS moet overnemen. Maar het ontwerp over de BTC kreeg al tweemaal een negatief advies van de Raad van State. De omvorming van de BTC van een NV van publiek recht naar een NV met sociaal oogmerk bracht geen soelaas. De Raad van State bleef erbij dat winst maken niet de bedoeling kan zijn van de officiële ontwikkelingshulp.