Advertentie
Advertentie

Oproep Clinton Davis export giftig afval

In een persoonlijke oproep tot de milieu-ministers van negen EG-lidstaten heeft EG-kommissielid Stanley Clinton Davis er nogmaals op aangedrongen de EG-richtlijn inzake de export van giftig afval naar derde landen zo vlug mogelijk in de nationale wetgeving om te zetten. In tal van gevallen zijn de landen die dit soort afval invoeren niet in staat dit behoorlijk op te slaan of te verwerken, aldus Clinton Davis, die op de grote gevaren hiervan voor de volksgezondheid en het leefmilieu wijst.