Oproep Oman beperking olieproduktie gesteund

CAIRO (reuter) - Egypte en Jemen steunen de oproep van de Omaanse olieminister Said bin Ahmed al-Shanfari om de olieproduktie te verminderen om zo de olieprijs op te krikken. Beide landen, die samen circa 1,2 miljoen vaten olie per dag produceren, zeggen bereid te zijn hun produktie te verlagen zonder echter konkrete cijfers te noemen.