Oproep tot administratieve boycot

(tijd) - De Organisatie van Directeurs uit het Vlaamse Basisonderwijs (ODVB) roept haar leden op om een aantal administratieve verplichtingen voor het schooljaar 2001-2002 niet na te komen. Ze onderzoekt ook of ze de vakbonden kan dwingen om een stakingsaanzegging voor de directeurs in te dienen. Reden voor het ongenoegen van de beroepsvereniging, die 1.000 van de 2.500 directies in het basisonderwijs herbergt, is het feit dat de directeurs de afgelopen maanden genegeerd, bedrogen en gedesinformeerd zijn.Genegeerd omdat de loonstudie uitwees dat de directeurs zeer onderbetaald zijn en de regering hier niets aan doet. Bedrogen omdat de bijkomende middelen voor administratieve en pedagogische omkadering die werden overeengekomen in CAO-VI serieus verminderd zouden zijn. En gedesinformeerd omdat minister Vanderpoorten het terugschroeven van de administratieve omkadering vanaf 1 september verzweeg tijdens haar Ronde van Vlaanderen.De vereniging vraagt haar leden om de cijfergegevens voor de spoedtelling niet naar het departement Onderwijs te sturen, Klasse voor Ouders niet meer te bedelen en de vrije schooldagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2002-2003 niet aan de inspectie mee te delen. Ze suggereert ook om de beleidsondersteuning met grote vertraging te betalen en om volgend schooljaar geen stagiaires meer op te nemen als er tegen het einde van dit schooljaar geen afdoende resultaten zijn geboekt.Op onze oproep wordt massaal gereageerd, zei ODVB-woordvoerder Valère Dekens. De oproep werd donderdagmorgen gedaan en donderdagnamiddag waren er al 250 reacties. Maandag evalueren we de resultaten. IdV