Advertentie
Advertentie

Opruimaktie in Maas en IJzer gestart

(tijd) - Gemeenschapsminister van openbare werken Kelchtermans heeft zijn administratie het startsein gegeven voor een grote schoonmaakoperatie in het Maas- en IJzerbekken. Bovendien kondigt de minister aan dat hij volgende week woensdag aan de Vlaamse regering een aangepast voorstel zal voorleggen betreffende de financiering van herstellingswerken in de getroffen gebieden. Voor het IJzergebied werd een kontrakt afgesloten met een onderhoudsaannemer om het bijeengehaalde vuil te vervoeren. De kostprijs wordt geraamd op 100.000 fr. De smurrie in de Maasvallei is veel groter en de inspanningen zijn dan ook in verhouding. De kosten voor opruiming en storten worden geraamd op 600.000 fr. en zullen door openbare werken gedragen worden.