Opstand Zapatisten ondermijnt politieke stabiliteit in Mexico

(van onze korrespondent) MEXICO STAD (tijd) - De Mexicaanse beurs bereikte nieuwe rekordhoogten en de buitenlandse investeringen bleven toestromen nadat president Carlos Salinas de Gortari een bestand en dialoog had beloofd met de rebellen van het Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN). Maar de brede binnen- en buitenlandse sympatie voor de eisen van het EZLN vergroot de politieke onzekerheid in dit Mexicaanse verkiezingsjaar. De Indiaanse boeren van het EZLN sloegen de hele wereld met verstomming door op 1 januari vier steden te bezetten in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Salinas stuurde er meteen 15.000 zwaarbewapende militairen op af, maar het enkele duizenden man sterke EZLN kon tegen een stootje. De blinde bombardementen en de schendingen van de mensenrechten door het leger hadden een boemerang-effekt. De harde legeraanpak faalde en oogstte scherpe kritiek van de Amerikaanse regering en het Europees parlement. Het EZLN won de propaganda-oorlog.