Opstarten van bodemsaneringsfondsen vertraagt

(tijd) - De regeling voor de oprichting van bodemsaneringsfondsen loopt vertraging op. De Raad van State geeft het ontwerpdecreet van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), daarover een ruime onvoldoende. Daardoor kan bijvoorbeeld het fonds voor de droogkuissector deze maand niet opstarten. 'Peeters moet zijn huiswerk overdoen', zegt Vlaams parlementslid Rudi Daems (Groen!).