Opstellen eenvormige normen voor bouwprodukten

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft een aantal initiatieven lopen waarmee 1992 voorbereid wordt. Tot de belangrijkste taken die WTCB in dat opzicht op zich genomen heeft, behoort de medewerking aan het opstellen van eenvormige Europese normen voor bouwprodukten. Geen gemakkelijke klus, zo blijkt uit een gesprek met Carlo De Pauw, direkteur-generaal van WTCB en Henri Motteu, algemeen afgevaardigde en WTCB- vertegenwoordiger bij de EG.